Mange virksomhedsejere brænder inde med virksomheden....

Adskillige undersøgelser påviser igen og igen, at et rekordstort antal danske ejerledede virksomheder burde skifte hænder.

Antallet varierer fra undersøgelse til undersøgelse - men det mest troværdige er et niveau omkring 23.000 virksomheder. Disse virksomheder besidder rigtig meget viden og kompetence og omfatter samlet set op imod 400.000 private danske arbejdspladser.

Rigtig mange af disse virksomheder ender med at lukke. Nogle af dem fordi de - grundet størrelse og/eller kompleksitet - ganske enkelt ikke kan overdrages til og drives af andre. Andre ender i en ufrivillig nedlukning. Årsagerne ser vi nærmere på nedenfor. Bundlinjen er dog allerede nu ret klar og tydelig;

“Nogle virksomhedsejere kommer til at brænde inde med deres virksomhed. Dette på trods af at de egentlig gerne ville have haft solgt OG at der var potentielle købere til virksomheden.”

Vores gode råd til køberne - både de arbejdende, de industrielle og de finansielle - er ganske enkelt;

“Gå aktivt på jagt efter disse modne opkøbsvirksomheder. Nogle gange er det den konkrete henvendelse fra en seriøs køber der sætter gang i processen.”

For nogle virksomhedsejere vil det være anden gang de misser muligheden for at sælge virksomheden. Første gang var i perioden omkring 2007-2008 hvor der var købere på banen men hvor ejeren ikke var helt klar.

Pludselig gik markedet i stå, køberne var væk og al fokus skulle rettes mod at trimme virksomheden og styre igennem en årrække med afgrundsdyb krise. Den gang havde ejerne både alder, helbred og økonomi til at fortsætte en årrække i virksomheden - det har de ikke længere.

Hvorfor er det så at de ikke bare får sat gang i salget af virksomheden? Det skyldes primært nedenstående årsager:

  • Det er for besværligt og for dyrt at foretage ejerskifte

  • Nuværende ejer er - af forskellige årsager - ikke klar til at igangsætte en salgsproces

  • Økonomien ved at fortsætte synes bedre end ved et salg

Nedenfor vil vi uddybe de tre årsager. Dette bliver så kortfattet som muligt, men suppleres med links til relevante artikler.

Besværligt og dyrt at foretage et ejerskifte

Udover de svære personlige og professionelle spørgsmål der skal håndteres, så er der for nogle virksomheder også store skattemæssige udfordringer. Dette er den direkte årsag til, at mange større familieejede virksomheder ender med at sælge til den store udenlandske fond - fremfor at lade familievirksomheden blive på danske hænder. Det skrev Jørgen Mads Clausen, ejer og bestyrelsesformand i Danfoss A/S, en læsværdig kronik om i Jyllandsposten den 8. januar 2019.

Skatter og afgifter spiller også en rolle ved salget af den mindre virksomhed. Manglende rettidig “holdingselskab struktur” og “genvundne afskrivninger på aktiver” er blot nogle af de elementer der kan gribe forstyrrende ind i et virksomhedssalg.

Endelig oplever vi også at udgifterne til rådgivere - virksomhedsmægler, revisor og advokat - holder virksomhedsejere tilbage fra at igangsætte en salgsproces. Du kan læse mere om disse omkostninger her.

Ejer er ikke klar til at igangsætte en salgsproces

Den største årsag til de manglende ejerskifter skyldes ejerledernes egne blokeringer og forestillinger. Disse er skyld i den ofte meget lange (og nogen gange for lange) modningsproces og kan groft set opdeles i følgende områder:

  • Vi vil gerne sælge - men vi vil ikke være til salg

  • Det er markant bedre at blive købt end at prøve på at sælge

  • Frygten for at starte en salgsproces der potentielt ikke lykkedes er for stor

  • Det er mit barn og mit livsværk - hvad sker der med navnet, logoet, medarbejderne etc.

  • Det er min identitet og mit liv - hvad skal jeg foretage mig hvis ikke jeg har min virksomhed

  • Ingen kan forstå hvor meget virksomheden er værd

Vi har tidligere skrevet artikler om dele af ovenstående. Denne artikel fra 2018 opsummerer på de øverste tre bullets. Det ER en modningsproces og det er kun virksomhedsejeren selv der kan tage beslutningen om at påbegynde salget af virksomheden.

For økonomisk velkørende virksomheder kan den gode økonomi være en direkte blokering. Sælger har et velpolstret holdingselskab, en privatøkonomi i topform og solide pensioner der venter. Sælger kommer ikke til at gå sulten i seng og er ikke økonomisk afhængig af salget. Hvorfor så opgive identiteten og livsværket - med mindre der venter et attraktivt alternativ.

For økonomisk mindre velkørende virksomheder kan økonomien også være begrænsende for en salgsproces. Salgsprisen på virksomheden er ikke høj nok til at sikre sælger resten af livet. Ingen vil betale for det kæmpestore ikke realiserede potentiale og den månedlige direktørløn kommer til at mangle i privatøkonomien.

Det kan være urimelig svært for sidstnævnte ejer, at skulle acceptere at virksomhedens værdi er markant lavere end forventet. I enkelte tilfælde har ejeren ikke råd til at skille sig af med virksomheden. I andre tilfælde synes sælger blot ikke det er rimeligt at skulle sælge til den værdi som markedet vil betale.

Det bringer os naturligt videre til den næste hovedårsag….

Økonomien ved at fortsætte synes bedre end ved et salg

“Hvis du går i tanker om at sælge din virksomhed, så skal du gøre det nu. Multiplerne og indtjeningen har aldrig været højere. Det bliver ikke bedre.”

Sådan siger mange af os virksomhedsmæglere. Vi har naturligvis også en interesse i at sige sådan, for vi lever af, at virksomheder bliver omsat. Men er det nu også rigtigt hvad vi siger?

Spørger virksomhedsejeren sin revisor, vil han måske sige, at ejeren med de nuværende gode konjunkturer ligeså godt kan vente , for der er udsigt til at tjene gode penge også i de kommende år. Men revisoren har måske også en interesse i at beholde en god kunde...

Holder argumentationen og regnestykket? Det regnede virksomhedsmægler Henrik Schrøder på i april 2018 - den artikel og det regnestykke kan du læse her.

Der er som bekendt ikke en facitliste for hvorledes en virksomheds værdi beregnes. Der er mange tommelfingerregler og beregningsmetoder - det kan du læse om her - men ikke to virksomheder er ens. Den rigtige pris er den som køber vil betale og som sælger vil acceptere.

Men ofte må sælger acceptere en lavere pris end hvad han umiddelbart finder rimelig. For tit er sandheden at sælger “bare kunne fortsætte i 4-5 år” og så have tjent de samme penge.

Hvad så nu?

Mange virksomheder og arbejdspladser står til at gå tabt de kommende år. Det er en udfordring for både virksomhedsejere og arbejdstagere. Men det er også en kæmpe samfundsmæssig udfordring der skal tages langt mere seriøst end i dag. Rundt om i landet gøres tiltag - som her hvor Struer og Holstebro Kommuner investerer i at skabe ejerskifter - men der savnes en overordnet, velkoordineret strategi og indsats for området.

Som virksomhedsmæglere glædes vi - af helt åbenlyse årsager - hver gang det lykkedes at skabe en transaktion. Men glæden skyldes ikke kun udsigten til et succes-fee. Den skyldes også, at det er lykkedes at overlevere en virksomhed til en ny generation, at det er lykkedes at fastholde nogle arbejdspladser og at der er tilført ny energi, ny motivation og nye kræfter til en dansk ejerledet virksomhed.