Match af virksomheder og aktive medejere vinder frem...

Når indestående likvid kapital forrentes negativt i flere pengeinstitutter giver det anledning til at se på alternativer. Eet af alternativerne er at placere egenkapital mod et medejerskab i nogle af de tusindvis af etablerede virksomheder med vækst-ambitioner.

Erfaringen hos Kapitalbørsen viser tydeligt betydeligt stigende interesse for at blive aktiv medejer af en virksomhed og hvor den aktive medejer kan bidrage med solid erhvervserfaring, specialistkompetencer og ledelsessparing. Det er tidligere erhvervsaktive, der har solgt en virksomhed og som leder efter at blive medejer af ny – eventuelt større virksomhed. Eller det kan være den mangeårige ansatte direktør eller funktionschef fra vellønnede jobs i større virksomheder, der søger at blive en synlig del af driften i en mindre virksomhed.

Kapitalbørsen har de seneste to år haft møder med en række personprofiler med typisk DKK 2-3 millioner i fri investeringskapital og som søger efter at placere frie midler i en etableret virksomhed.

Vi har noteret en væsentlig stigning i interessen for med-ejerskab af virksomheder landet over og mødes løbende med stærke personprofiler og som indgår i det netværk af aktive investorer, der kan tilføre kapital og kompetencer til virksomheder
— Carsten Færge, partner Kapitalbørsen

Nogle af de aktive investorer vælger et medlemskab af Jysk Kapitalnetværk, der bl.a. tilbyder en målretttet proces om at kvalificere og finde potentielle virksomheder at investere i – eller som får præsenteret cases fra Kapitalbørsen, der faciliterer netværket.

”Sideløbende med at der dukker flere egentlige JV-selskaber eller investeringsselskaber op, stiger også antallet af individuelle, aktive investorer som i dag tæller godt 125 personer i Kapitalbørsens netværk af potentielle investorer, der søger et medejerskab”, fortæller Carsten Færge. Alene i 2017 er netværket udvidet med 22 personer og forventes at blive udbygget yderligere de kommende år – både med antallet af personer og den investeringsvillige kapital, der står til rådighed for danske vækstvirksomheder.

Godt halvdelen af de virksomheder Kapitalbørsen kommer i dialog med ser potentialet i at få tilført kompetencer til drift, vækst og udvikling og som samtidig bliver en aktiv del af ejerskabet. I en del tilfælde er det starten på et egentligt generations-/ejerskifte.

På trods af navnet er Jysk Kapitalnetværk åbent for investorer fra hele landet. Kontakt Kapitalbørsen på 70 21 33 44 hvis du ønsker at høre mere.