Løn eller udbytte?

Hvis du har egen virksomhed og selv kan bestemme, om du vil have løn eller udbytte, har du (og din revisor) sandsynligvis beregnet præcis hvad der bedst kan betale sig for dig. Alligevel møder vi virksomhedsejere der er i tvivl om, hvad der er bedst hvorfor vi har lavet denne lille gennemgang.

Mange virksomhedsejere tager en årsløn ud der svarer til grænsen for hvornår der betales topskat. Topskat er en ekstra indkomstskat til staten der udgør ekstra 15 % af din personlige indkomst over 467.300 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag er det 507.934 kr.). Det betyder, at hvis du har en månedsløn på  over 42.330 kr. skal du betale topskat i 2016. Den løn du giver dig selv, som er over ovenstående grænse, beskattes med omkring 56 % (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) – afhængigt af, hvilken kommune du bor i.

Udbytte beskattes med henholdsvis 27 % op til 50.600 kr. per person og 42 % for beløb derover. Herudover betaler din virksomhed 22 % selskabsskat inden, der kan betales udbytte. Det betyder, at skatten af alt, hvad der ligger over 50.600 kr. per person kommer op i 55,8 % . Altså omtrent det samme som du betaler i skat af den del af din løn der ligger over topskattegrænsen.

Hvordan du vælger at planlægge løn og/eller udbytte hænger meget sammen med din egen situation, din alder, din privatøkonomi, dine prioriteringer etc. Det er naturligvis noget du kan og skal tale med dine rådgivere omkring.

Din løn har betydning for værdien af virksomheden

"Løn til ejer" er et af de områder vi oftest normaliserer i forbindelse med en vurdering af en virksomheds værdi. Det handler om at vi i historikken og i prognosen for fremtiden skal arbejde med en lønudgift på markedsvilkår.

En dygtig direktør i en produktionsvirksomhed med 40 ansatte kan ikke købes til 507.934 kr. i årsløn - markedsniveauet er nok snarere det dobbelte. Dette skal der justeres for i de historiske tal samt i prognosen for fremtiden.

Vi skal også fjerne ikke relevante lønomkostninger (ægtefæller, børn etc. der ikke arbejder i virksomheden) og justere alle "ejerkredsens" lønninger til et niveau der svarer til hvad en ansat i samme stilling ville skulle modtage. I nogle tilfælde betyder det, at virksomheden reelt skaber markant bedre resultater end regnskaberne viser. I andre tilfælde udhuler denne øvelse de resultater regnskaberne viser.