Dine aktiver er både mindre og mere værd end hvad du tror

Vi har ofte diskussionen med sælgere om hvad aktiverne reelt er værd. Det kan være alt fra et mødebord, et håndværktøj til en stor fem-akset CNC maskine. Det er næsten en regel, at sælger mener aktiverne repræsenterer en større værdi end hvad de er afskrevet og bogført til. Det er også oftest korrekt - men på en anden måde end hvad sælger havde forestillet sig. 

Oftest når du sælger en virksomhed er der tale om et salg af et selskab. Alternativt et salg af aktiver, aktiviteter og goodwill. I prissætningen vil der oftest være tale om en en vurdering både af aktiverne samt en vurdering af værdien af den fremtidige udvikling.

Det er vigtigt at man som sælger kan anskue prissætningen på en måde hvor der er tale om et salg af en maskine, men hvor prisen fastsættes efter hvad maskinen kan producere. Det betyder med andre ord, at du som sælger må acceptere en lavere pris på aktiverne end både hvad du selv har betalt samt hvad aktiverne isoleret set kan sælges for. Når det alligevel ender lykkeligt - så er det fordi du får betaling for den indtjening "maskinen" kan generere til den nye ejer.

Når denne beregning laves er der tre store knapper vi kan skrue på - prisen på aktiverne er som regel ikke en af dem. Istedet handler det naturligvis om hvilken omsætning og indtjening der budgetteres med i fremtiden, det handler om i hvor lang en fremtidig periode køber skal betale dig for indtjeningen samt endelig hvilken forrentning man som køber kan forlange. Der er naturligvis en del mellemregninger - men sjældent en reel regulering af hvad aktiverne er værd.

Faqtum har siden 2008 vurderet mere end 6.000 danske virksomheder. Vi ved både hvad din virksomhed er værd samt hvad den sælges for. Kontakt os hvis også du selv vil vide det.