Find det rigtige opkøb

De seneste brancheanalyser fra Faqtum viser, at markedslederne i mange brancher står rigtig stærkt. Heldigvis bliver der samtidig færre og færre virksomheder der lider voldsomt. Det betyder at feltet af købere vokser og at der dermed skabes kamp om de gode opkøbsemner.

En af hemmelighederne kan være at screene markedet og finde de virksomheder der endnu ikke aktivt er sat til salg. En sådan proces kan Faqtum hjælpe dig med.

Flere og flere mellemstore virksomheder benytter opkøb som vejen til vækst. Væksten kommer dag 1 og investeringen er oftest tjent hjem efter 2-4 år. Derudover kommer tilgangen af nye dygtige medarbejdere og muligheden for krydssalg til en ny kundeportefølje.

De finansielle markeder er ikke længere så fastfrosset. Så hvis der foreligger en god business case på et strategisk opkøb, der vil styrke virksomhedens position og indtjeningsevne, vil det efter al sandsynlighed være lettere at finde finansiering end til organiske investeringer, hvor omsætningen først opnås på et senere tidspunkt og er mere usikker.

Når vi som rådgivere/mæglere hjælper med en opkøbsproces (hvor opkøbsemnet endnu ikke er identificeret) er det følgende proces vi oftest gennemgår:

Step 1+2 - Screening, gennemgang og prioritering
Sammen med køber opsætter vi en liste med kriterier for udvælgelsen - herunder en no-go-liste med de virksomheder der IKKE ønskes omfattet af screeningen. Vi udvælger herefter et aftalt antal potentielle virksomheder.

Vi gennemgår virksomhederne minutiøst for at sikre at de har den rette profil. Virksomhederne kontaktes for at afdække deres situation - herunder hvorvidt de er - eller kan bringes - i salgstanker. De op til 10 mest relevante virksomheder udvælges.

Step 3+4 - Vurdering af prisniveau, trykprøvning og præsentation
Faqtum gennemgår de fundne virksomheder og udarbejder en vurdering af værdien af hver af dem. På baggrund heraf udarbejder vi en begrundet købsanbefaling af de 3-5 mest oplagte virksomheder.

Fornyet kontakt til virksomhederne omkring værdi/prisniveau og efterfølgende præsentation af det samlede resultat for køber.

Ovenstående proces koster en mængde tid - vores. Som køber kan du koncentrere dig om at drive din virksomhed samtidig med at det ikke rygtes at du er på "opkøbsjagt".

Når vi har afdækket de mest sandsynlige opkøbsemner fortsætter vi med nedenstående proces.

Analyse
- Forretningsområders værdiskabelse
- Produkters værdiskabelse
- Omkostningselementer
- Strategi

Faqtum vurderer købende virksomhed for synergi, potentiale, tilkøbsværdi og omkostningspåvirkning. Anvendes til realitetsforhandling i den indledende forhandling og er input til LOI (Letter of Intent), grundlag og værdifastsættelse.

Indledende forhandling
- Forretningsområder
- Produkter
- Værdiskabelse
- Omkostningsstruktur
- Sælgers forventninger
- Rammer

Faqtum tager den indledende dialog og forhandling med sælger. Anvendes til vurdering af realitet i en fortsat proces.

Endelig værdifastsættelse
- Potentiale værdisættes
- Synergi værdisættes
- Risiko vurderes

Faqtum værdifastsætter sælgers virksomhed i forhold til købers effekt af en transaktion, samt forventning til sælgers pris krav. Anvendes til vurdering af business case og er beslutningsgrundlaget for acceptkriterier ved transaktionens gennemførsel.

Gennemførelse
- Due diligence
- Pris
- Betingelser
- Overdragelsesaftale
- Afsluttende forhandlinger

Faqtum M&A gennemfører i samarbejde med køber og købers øvrige rådgivere due diligence og afsluttende forhandlinger. Transaktionsanbefaling samt go eller no-go til transaktion.

Faqtum's rolle i denne videre proces afregnes oftest som et fast fee der hænger direkte sammen med transaktionens størrelse og er afhængigt af at der rent faktisk sker en handel.