Julehilsen fra Faqtum

2015 er ved at rinde ud og vi kan hos Faqtum se tilbage på et spændende år med høj aktivitet og mange nye og spændende bekendtskaber - både på køber-, sælger- og investorsiden.

Vi brugte sommerferien på at flytte virksomheden til Lyngby samt opsplitte vores aktiviteter i to selskaber. Dette har skabt en ekstra fokus på vores mæglerforretning der opererer fra kontoret i Lyngby. Vi har ved samme lejlighed budt en erfaren investor, med stor viden indenfor ejerskifter, velkommen som medejer, er blevet ejerskifterådgiver hos Match-Online samt har redesignet logo, brand samt alt materiale.

Vi forestillede os at der skulle gå et års tid førend vi igen skulle tage store beslutninger. Der blev vi klogere idet vi allerede i december har lavet nye spændende aftaler: Vi har budt velkommen til rådgiver Torben Kristensen - Torben kommer fra Dansk Firma Børs, vi har inviteret Charlotte Dohn ombord til at sikre vores processer, vi har indgået aftale om et kontor i Aarhus samt - ikke mindst - gået i gang med at planlægge "Ejerskiftedagen 2016". 

På partner- og samarbejdssiden har 2015 også været særdeles interessant. Ingen nævnt og ingen glemt - men en glad julehilsen til banker, advokater, revisorer, ejendomsmæglere, investorer m.fl. - vi ser frem til et spændende 2016.

Sluttelig ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle vores kunder og øvrige samarbejdspartnere.