Hvad er virksomheden værd?

Seniorrådgiverne fra Faqtum M&A mødes hver eneste uge med både købere og sælgere. I et varmt og aktivt marked er der ekstra mange af begge slags. Langt de fleste har en god, sund og realistisk forventning til en fair handel - når det rette match findes. Men vi møder også urealistiske sælgere med alt for høje forventninger og urealistiske og urimelige købere der tror en god og sund virksomhed kan "stjæles".

Det er ikke "sælgers marked" eller "købers marked" - det er et fair og aktivt marked! Vores mål er altid at finde den rigtige og fair pris. Det kræver at vi starter med at blive enige om hvad der er sket og hvad der vil ske de kommende år.

Målet med en virksomhedshandel er at både køber og sælger får en god og fair handel. Det kræver en ærlig og vel struktureret proces hvor der er både åbenhed og rimelighed i alt hvad der gøres.

Egentlig er det ikke så svært at blive enige om værdien af virksomheden - ej heller betingelserne i en transaktion. Dette vel at mærke når vi først er blevet enige om nedenstående fire ting:

  • hvordan ser resultaterne ud for de seneste 3-5 år

  • hvilken værdi har aktiverne

  • hvordan vil omsætning, omkostninger og resultat udvikle sig i indeværende og de kommende år

  • hvilke risici er der for køber forbundet med prognosen for de kommende år

At få et klart billede af historikken kræver mere end bare en online-adgang til erhvervsstyrelsen. Oftest skal der normaliseres hvilket kan betyde at der reelt har været skabt en markant højere eller lavere indtjening end tallene umiddelbart viser. Jo mere styr der er på virksomheden og jo færre ting der skal "forklares" jo bedre.

Sælger har ofte et billede af, at aktiverne er markant mere værd end den bogførte værdi. Det er vigtigt at huske på at aktiverne ofte blot er et middel til at skabe den fremtidige omsætning og indtjening og at det er denne fremtidige omsætning og indtjening der reelt er penge værd. Der er naturligvis undtagelser herfor idet nogle brancher/virksomheder er voldsomt anlægstunge og hvor aktiverne spiller en større rolle i prissætningen.

Prognosen/budgettet for de kommende år er altid en spændende øvelse. Der kunne skrives mange linjer om de argumenter både køber og sælger fremfører omkring hvorfor budgettet er urealistisk højt eller lavt. En væsentlig difference mellem købers og sælger forventninger til fremtiden kan oftest forhandles på plads i en earn-out model.

Risici er der mange af - flere end sælger tror og færre end køber hævder. Vi finder de rigtige og de væsentlige og vi eliminerer så mange som muligt undervejs. Den samlede risiko udtrykkes i en rente og er med til at fastsætte “kursværdien” på den forventede fremtidige indtjening.

Sværere er det ikke - kontakt os på 69 91 85 30 hvis du vil have en snak om køb eller salg eller en håndsrækning til processen. Vi stiller gerne op - gratis og uforpligtende - til en snak om hvad din virksomhed, eller den virksomhed du overvejer at købe, er værd.