"Hvad er min virksomhed værd?"

Det er et spørgsmål jeg rigtig ofte får. Jeg svarer også hjertensgerne (efter at have fået svar på en lang række spørgsmål). Svaret kan selvsagt kun være baseret på teori. Alle med et Excel ark, et kvikt hoved og adgang til data kan lave en værdiberegning. Nogle laver den sågar alene ved hjælp af en tommelfinger....

Jo dygtigere og grundigere man er, jo mere umage man gør sig og jo mere erfaring man har - jo bedre og mere troværdigt bliver resultatet naturligvis. Men det vil stadig være baseret på teori.

"Hvad kan man virksomhed sælges for?"

Oftest er det svaret på dette spørgsmål virksomhedsejeren reelt er interesseret i. Her kan vi for alvor supplere den teoretiske beregning med viden om markedet, indsigt i realiserede handler og kendskab til køberne. Men der vil stadig være tale om et teoretisk tal baseret på nogle beregninger der igen er baseret på nogle antagelser. Det er i disse antagelser - og i det efterfølgende salgsforløb - at vi som mæglere har en berettigelse og skal gøre en positiv forskel. I langt de fleste sager opererer vi med en udbudspris samt en ikke oplyst forventet salgspris (surprise...).

Jeg bliver også overrasket - både glædeligt og knap så glædeligt. På trods af mange års erfaring, indsigt i flere hundrede transaktioner og mere end 6.000 vurderinger - så bliver jeg overrasket og klogere. Jeg er nu så klog, at jeg ikke bilder mig ind at jeg har en facitliste (facit findes som bekendt først når transaktionen er afsluttet)....

Til gengæld møder jeg ofte folk der insisterer på at netop de har facitlisten. Enten har de den selv - fra en bog eller et studie - alternativt har de fået den fra en god bekendt der er lektor i økonomi, har skrevet en bog eller underviser på CBS. Oftest er det flinke - om end insisterende - mennesker uden praktisk erfaring med at købe eller sælge virksomhed. Jeg lytter altid til teoretikere - men lærer altid mere af praktikerne.

Forsinket godt nytår - skal vi så få sparket 2018 op i fart...

Hvornår skal advokaten inddrages?

Vi har igennem mange år samarbejdet med Danmarks ældste advokatvirksomhed Mazanti-Andersen Korsø Jensen. Vores erfaring er, at tidlig inddragelse af advokaten gør processen markant lettere. Ikke overraskende er vores samarbejdspartnere hos Mazanti helt enige.

Vi har givet ordet til to af Mazanti-Andersen Korsø Jensens erfarne advokater. Jan Al-Erhayem og Lars Hammer Wentoft har skrevet artiklen nedenfor:

“Generationsskifte – En underskrift kan koste dig millioner”

Det kan sætte enorme følelser i gang, når man som virksomhedsejer får et stort milliontilbud fra en køber, der er blevet forelsket i ens produkt eller virksomhed. Hvilken følelse det må være, når der tikker et milliontilbud, på ens livsværk, ind i indbakken. Der kan også være store følelser involveret, når næste led i familien skal tage over, som led i et generationsskifte. Fornyelse og nye måder at gøre tingene på – og hvor meget skal man være villig til at give slip?

For mange, er det måske den første og eneste transaktion, de skal igennem i deres liv. Den har betydning for den fremtidige dagligdag, drømmene og familielivet. Det kan være enormt berusende, og kan sætte hele følelsesregisteret i spil. Men desværre kan det også sløre for de rationelle beslutninger. 

Ny tendens

Når en virksomhedsejer får et tilbud fra en potentiel køber, eller står foran et generationsskifte, er næste trin ofte, at der udarbejdes et såkaldt "Letter Of Intent" (Hensigtserklæring), eller ”Memorandum of Understanding”. Uanset hvad det kaldes og uanset hvor uformelt, at det er udformet, er det et dokument, der skitserer rammerne for en aftale og en række hovedvilkår, som begge parter er enige om, inden man begynder de reelle forhandlinger, due dilligence, mv.

Dokumentet er ikke bindende i juridisk forstand, men vores erfaring er, at bryder du denne ramme for den mulige handel, skal du ikke regne med, at modparten vil stole på dig igen. Hvis man bryder et Letter Of Intent, skal man enten have meget gode grunde, eller også skal man i mange tilfælde indstille sig på, at handlen går i vasken. 

Vi oplever en tendens til at der i stigende grad skrives under på disse Letter Of Intents, eller at de involverede selv forhandler hovedvilkårene på plads, uden at man tænker alle konsekvenserne igennem: Er det et rimeligt bud? Hvordan står vi juridisk? Hvad er rollefordelingen efterfølgende? Hvordan er kemien med modparten? Hvad skal der ske med ejendommen? Ofte springer mange let over denne proces. For eftersom der står, at indholdet ikke er bindende, får mange ikke vurderet det, på trods af, at indholdet de facto vil blive opfattet som bindende, såfremt man ønsker at gå videre med handlen.  

Vi har i de sidste år set mere end en håndfuld eksempler på, at virksomhedsejere skriver under på et Letter of Intent, og efterfølgende fortryder noget så bittert, når de indser, hvad det betyder for det videre forhandlingsforløb. Og det kan koste millioner af kroner, hvis man for hurtigt accepterer købers betingelser.

Du kan ikke selv det hele

Det er måske ikke så overraskende, at to advokater synes, du skal rådføre dig med en advokat, inden der skrives under. Det er vi godt klar over, indebærer en vis bias. Men tag det som et udtryk for, at rådet baserer sig på en række ”skrækeksempler” over de sidste års tid.

Her er erfaringen, at der hurtigt er blevet skrevet under på et Letter Of Intent, og man så efterfølgende har været nødt til at trække sig eller foreslå ændringer. Det er meget svært at trække i land i sådan en situation, og hvis man gør, så medfører det, at der skal bruges ekstra tid – både med interne og eksterne rådgivere. Derfor er det beløb, man måske tror, man sparer, ved ikke at involvere en advokat i den indledende fase, dyre lærepenge. Ofte ender det nemlig med at blive endnu dyrere, og aftalen kan samtidigt let falde til jorden.

Ofte bruger sælger en virksomhedsmægler, der er ekspert i at få solgt virksomheder, som juridisk sparringspartner. Det kan være en god ide, og en stor hjælp, Men det juridiske i et virksomhedssalg har naturligt ikke samme fokus, hvis der ikke er en advokat involveret, og mange opdager først dette, når der senere bliver involveret en advokat i den videreproces, efter at de har skrevet under på et Letter of Intent eller lignende. Så er risikoen, at man ikke har været bevidst om alle de betingelser, der vedrører forhold ud over prisen.

Anbefalingen er, at man, inden underskriften sættes, laver en 360 graders analyse af situationen, herunder mål, scenarier, smertegrænser, mv. På den måde er man fuldt afklaret, inden der skrives under. Vi har desværre observeret, at mange først får lavet analysen, efter de har skrevet under, hvorefter de altid – faktisk uden undtagelse – får sig nogle knap så muntre overraskelser efterfølgende.

En beslutning om at sælge eller gennemføre et generationsskifte af sit livsværk er alt for vigtig til at overlade til tilfældigheder. Og ingen kan klare en sådan proces alene. Tal derfor med forskellige relevante rådgivere, således at alle kompetencer er afdækket. Derved kan de hjælpe dig med at være på forkant med udfordringerne, alt efter hvilken fase af salget, du er i.

Læs mere om Mazanti-Andersen Korsø Jensen her.

Registrer dig som køber eller sælger hos Faqtum M&A

Vi har i forbindelse med årsskiftet opdateret vores store database over potentielle købere og sælgere. En korrekt registrering i vores database øger sandsynligheden for det rette match. Rigtig mange salgsemner annonceres aldrig til salg og mange matches sker uden en  aktiv søgeproces. En registrering hos Faqtum er gratis, fortrolig, uforpligtende og tager under 10 minutter.  

Registrer dig som potentiel køber eller sælger her.

Julehilsen fra Faqtum M&A

2017 er ved at rinde ud og vi kan hos Faqtum se tilbage på endnu et spændende år med høj aktivitet og mange nye og spændende bekendtskaber - både på køber-, sælger- og investorsiden.

Julekortene, vinen og chokoladen er sparet væk - pengene er istedet sendt til Børnecancerfonden. Vi forventer travlhed til og med 31/12 og ser frem til et spændende 2018. På salgslisten har vi mange spændende virksomheder - herunder en enkelt "top-1000" samt en af Danmarks hurtigst voksende gazeller...

31820_BCF_Julebanner2017_468x60_dk.png

Vi nåede ikke alt det vi gerne ville i 2017. Til gengæld nåede vi rigtig meget som vi ikke havde forestillet os eller have turdet gætte på. Både mængden af nye sager og afsluttede transaktioner har til fulde levet op til vores forventninger. Vi kan allerede nu se, at vi heller ikke kommer til at kede os i 2018.

I 2017 har vi arbejdet i alle dele af Danmark. Fra Bornholm til Esbjerg og fra Skagen til Gedser. Sagerne fordeler sig ligeligt med en lille overvægt vest for Storebælt. Vi har også været en del uden for landets grænser i jagten på den helt rigtige køber.

I 2017 har vi styrket os yderligere med flere kompetente kræfter på vores kontor i Kgs. Lyngby. Vi har indgået et tæt strategisk samarbejde med Kapitalbørsen og også intensiveret samarbejdet med Match-Online netværket. I 2018 vil vi skulle styrke kontoret i Aarhus samt udbygge vores internationale samarbejder.

Det er oftest primært de små og mellemstore ejerledede virksomheder vi møder på sælgersiden. På købersiden fylder både de strategiske og de arbejdende købere rigtig godt i landskabet. Ofte dukker der købere op vi ikke kunne have analyseret os frem til på forhånd.

Mængden af både sælgere og købere er stor. Der er adgang til finansiering og der bliver handlet virksomheder på et fair niveau som både købere og sælgere kan være tilfredse med. 

På partner- og samarbejdssiden har 2017 også været særdeles interessant. Ingen nævnt og ingen glemt - men en glad julehilsen til kollegaer i branchen, banker, advokater, revisorer, ejendomsmæglere, investorer m.fl. - vi ser frem til et spændende 2018.

Sluttelig ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle vores kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Faqtum julelogo.jpg

Din virksomhed er klar til salg - men er du?

Det er de færreste virksomheder der er er klar til at blive solgt. Oftest skal der en modningsproces til for at sikre at virksomheden kan drives videre af andre. Denne proces kan også håndteres ved en god og lang overdragelses-fase.

Men før vi salgsmodner virksomheden, eller planlægger en lang overdragelse, skal du som ejer mærke godt efter om du selv er klar til et salg. Du skal mærke godt efter og vide præcis hvad du vil og også hvad du ikke vil.

At sælge en virksomhed er en stor beslutning, der kræver grunding forberedelse.

Når du, som virksomhedsejer træffer beslutning om at sælge din virksomhed, enten på baggrund af en kontakt fra en interesseret køber, eller på baggrund af din egen situation, ser vi ofte, at der fokuseres på de mere objektive kriterier i forhold til virksomheden. 

Eksempelvis værdien af virksomheden, hvor klar virksomheden reelt er til at en potentiel køber kan overtage den og forhandlingsgrundlaget for en finansieringsmodel. Alt sammen elementer som er væsentlige i forhold til at virksomheden, som aktiv, er i den bedst mulige stand for et salg (og det der for de fleste rådgivere er interessant, da det er salget af virksomheden der oftest udløser deres primære betaling).

Men, lige så vel, som det aktiv der skal sælges er i god stand, er det afgørende, at du som sælger er i ”god stand” til at gennemføre salget og overdragelsen.

Her tænkes ikke på at have sat sig grundigt ind i det, der generelt, benævnes som de 4 faser i et ejerskifte (1: Overvejelser før ejerskiftet, 2: Modning til ejerskifte, 3: Gennemførsel af ejerskifte, 4: Efter ejerskifte).

Dette betragtes som en grundlæggende forudsætning der behandles i den rådgivningsproces som leder op til et ejerskifte. Det at være i ”god stand” som sælger er, at være forberedt på de, til tider, hårde personlige omkostninger og den indsats der kan være i en ejerskifteproces.

Det kan være afgørende for om udfaldet tipper ud til succes eller fiasko. Det der er værd at være opmærksom på er, at en investor ser på virksomheden som en investering, mens ejeren ofte ser den som mere, og en del af hvem man er.

En del af det at klargøre sig selv til et virksomhedssalg er derfor også at klargøre sig selv mentalt til processen. I forhold til selve ejerskifteprocessen vil det være et godt udgangspunkt at gøre sig klar, at:

 • Der VIL blive stillet spørgsmålstegn ved ALT
 • Det VIL blive krævet at ALT kan dokumenteres
 • Dine budgetter VIL blive udfordret
 • Der VIL blive stillet krav om at du objektivt kan dokumentere din forventede udvikling
 • Historikken KAN ikke undskyldes eller bortforklares

På det personlige plan, møder vi oftest ejere der er sikre på, at de er i stand til at fokusere på den ordinære drift, mens processen afvikles. I de indledende faser af et ejerskifte er dette også tilfældet, men jo nærmere beslutningen om at sælge kommer på at blive til virkelighed, jo mere vil det komme til at fylde i bevidstheden.

Da det er langt fra alle virksomhedshandler der lykkes i første forsøg, er det derfor vigtigt at der sammen med rådgiveren bliver taget stilling til din involvering i processen.

Mange virksomhedsejere har et stort ønske om at være så tæt på processen som muligt og følge hver et skridt. Hvis du har tillid til din rådgiver og der er lavet klare aftaler om under hvilke betingelser en handel kan indgås, kan det dog være en stor fordel at vælge at blive involveret sent i processen.

Det vigtigste er dog, at DU føler dig komfortabel med processen, og har tillid til dem du vælger at rådføre dig med og at du sammen med dem også føler dig tryg ved at drøfte den mentale klargøring til et salg.

Vores erfaring fra snart rigtig mange virksomhedssalg er klar - den mentale påvirkning af "at være til salg" må og kan ikke undervurderes.

Når salget ikke lykkedes...

Der er virksomheder der sættes til salg, eller forsøges solgt, hvor salget ikke lykkedes. Det er måske lidt "tabubelagt" for en mægler at tale om - nogle mæglere vil måske endda påstå at det ikke sker... Men det sker og årsagerne er oftest til at få øje på - derfor kan det også undgås. 

I prioriteret rækkefølge er de tre væsentligste årsager til et manglende salg følgende:

 1. Mindsteprisen på virksomheden er sat for højt
 2. Manglende aktiv salgsindsats
 3. Udefra kommende omstændigheder

Jeg vil nedenfor sætte lidt flere ord på hver af de tre årsager samt komme med (åbenlyse) anbefalinger til hvorledes det undgås.

Mindsteprisen på virksomheden er sat for højt

Det kan ikke gentages ofte nok; der er ikke nogen facitliste og den "rigtige pris" er den som køber vil betale og sælger acceptere. Men det betyder ikke, at man ikke på forhånd kan estimere og beregne i hvilket prisniveau en virksomhed med stor sandsynlighed vil kunne handles.

Der er naturligvis masser af undtagelser, omstændigheder og typer af virksomheder hvor al logik og matematik sættes ud af spil. Men for langt de fleste virksomheder kan en dygtig rådgiver prissætte virksomheden. Om det sker ud fra multipler, DCF eller P/E beregninger, skelen til lignende transaktioner, krystalkugler eller andet - det kan variere. Den dygtige og erfarne rådgiver bruger sandsynligvis lidt af alle dele og fortæller ærligt hvad en sælger vil kunne forvente.

Sælger bør, med hjælp fra sine rådgivere, indstille sig på en realistisk absolut mindstepris og en strategisk aftalt udbudspris. Salget skal kunne ske på et niveau mellem disse to værdier.  Der hvor det oftest går galt, er det denne ærlige forventningsafstemning der mangler. Naturligvis er det ikke sjovt at miste en mulig kunde på grund af ærlighed - men det betaler sig i længden.

Nogen gange er det økonomisk en bedre beslutning, at beholde virksomheden frem for at sælge den. Det skal vi også være ærlige omkring.
— Ejerskifterådgiver Kenneth Birkholm

Manglende aktiv salgsindsats

Der er købere til langt de fleste virksomheder der sættes til salg. Naturligvis forudsat at prissætningen og forventningerne er både fair og realistiske (og de kan stadig være ambitiøse). Men det er ikke altid at disse mulige købere opdager at virksomheden er til salg. Ej heller at de opdager den værdi og det potentiale virksomheden reelt rummer.

Selvfølgelig kan en virksomheds køber findes alene ved, at virksomheden annonceres til salg på en mæglers hjemmeside. Det er dog langt mere sandsynligt, at køber findes ved en målrettet aktiv indsats over for et i forvejen identificeret muligt køberfelt.

En salgsproces er en lang og ofte hård rejse for en sælger. Oftest er der gået flere år med overvejelser forud førend en salgsproces sættes i gang. Det er derfor vitalt, at en salgsproces tilrettelægges således, at alle i forvejen kendte mulige købere adresseres hurtigst muligt. Er der ikke "gevinst" i første omgang skal feltet udvides, mulige interesserede genbesøges og kreativiteten udfordres.

I en salgsproces skal rådgiverne få salget til at ske mens ejeren driver virksomheden bedst muligt. Den arbejdsdeling kræver samarbejde, tillid og jævnlige opdateringer - status på salgsarbejdet den ene vej og positive saldobalancer den anden vej. Hvis først salgsprocessen ender der, hvor salgsemnet er blevet en lodseddel på mæglerens opslagstavle, så bør samarbejdet ophøre og både sælger og mægler sættes fri.

Det bør være muligt, med en aktiv og målrettet indsats, at finde den rette køber på maksimalt 6-8 måneder.
— Ejerskifterådgiver Kenneth Birkholm

Udefra kommende omstændigheder

Når et salg ikke lykkedes kan det skyldes 100-vis af andre årsager end urealistisk prisforventning og manglende salgsindsats. Men langt de fleste mislykkede salgsforløb kan undgås ved at være skarp på disse to.

 • Salg kan mislykkes hvis sælger ikke kan få finansieret købet. Dette bør mægler dog, i det omfang det er muligt, sikre sig imod meget tidligt i processen.
 • Salg kan mislykkes hvis markedet ændrer sig drastisk eller hvis virksomhedens markedsposition eller interne forhold ændres markant.
 • Salg kan mislykkes hvis ikke køber og sælger har den rette kemi.
 • Salg kan mislykkes hvis der dukker "overraskelser" op når pengeskabet åbnes.
 • Salg kan mislykkes hvis sælgers situation ændres eller hvis sælger alligevel ikke er helt klar.
 • Salg kan mislykkes hvis køber eller sælger bliver for "grådige" og forsøger at stramme skruer der allerede er strammet.
 • etc. etc.

Som ved alle andre processer, er sandsynligheden for at lykkedes langt større hvis både forberedelsen, kompetencen og indsatsen er i top. God salgsproces!

Match af virksomheder og aktive medejere vinder frem...

Når indestående likvid kapital forrentes negativt i flere pengeinstitutter giver det anledning til at se på alternativer. Eet af alternativerne er at placere egenkapital mod et medejerskab i nogle af de tusindvis af etablerede virksomheder med vækst-ambitioner.

Erfaringen hos Kapitalbørsen viser tydeligt betydeligt stigende interesse for at blive aktiv medejer af en virksomhed og hvor den aktive medejer kan bidrage med solid erhvervserfaring, specialistkompetencer og ledelsessparing. Det er tidligere erhvervsaktive, der har solgt en virksomhed og som leder efter at blive medejer af ny – eventuelt større virksomhed. Eller det kan være den mangeårige ansatte direktør eller funktionschef fra vellønnede jobs i større virksomheder, der søger at blive en synlig del af driften i en mindre virksomhed.

Kapitalbørsen har de seneste to år haft møder med en række personprofiler med typisk DKK 2-3 millioner i fri investeringskapital og som søger efter at placere frie midler i en etableret virksomhed.

Vi har noteret en væsentlig stigning i interessen for med-ejerskab af virksomheder landet over og mødes løbende med stærke personprofiler og som indgår i det netværk af aktive investorer, der kan tilføre kapital og kompetencer til virksomheder
— Carsten Færge, partner Kapitalbørsen

Nogle af de aktive investorer vælger et medlemskab af Jysk Kapitalnetværk, der bl.a. tilbyder en målretttet proces om at kvalificere og finde potentielle virksomheder at investere i – eller som får præsenteret cases fra Kapitalbørsen, der faciliterer netværket.

”Sideløbende med at der dukker flere egentlige JV-selskaber eller investeringsselskaber op, stiger også antallet af individuelle, aktive investorer som i dag tæller godt 125 personer i Kapitalbørsens netværk af potentielle investorer, der søger et medejerskab”, fortæller Carsten Færge. Alene i 2017 er netværket udvidet med 22 personer og forventes at blive udbygget yderligere de kommende år – både med antallet af personer og den investeringsvillige kapital, der står til rådighed for danske vækstvirksomheder.

Godt halvdelen af de virksomheder Kapitalbørsen kommer i dialog med ser potentialet i at få tilført kompetencer til drift, vækst og udvikling og som samtidig bliver en aktiv del af ejerskabet. I en del tilfælde er det starten på et egentligt generations-/ejerskifte.

På trods af navnet er Jysk Kapitalnetværk åbent for investorer fra hele landet. Kontakt Kapitalbørsen på 70 21 33 44 hvis du ønsker at høre mere.

Gratis seminarer om virksomhedsvurdering og køb og salg af virksomhed

De seneste år har vi haft fulde huse på alle seminarer og mødt flere hundrede virksomhedsejere. I september 2017 gennemfører vi yderligere to åbne seminarer.

KØB OG SALG AF VIRKSOMHED, VURDERING, OPTIMERING OG SALGSMODNING

På dette tretimers seminar gennemgår vi processen ved et køb eller et salg af en virksomhed. Vi gennemgår nogle af de seneste virksomhedshandler således vi taler om konkrete cases og reelle tal.

Du får også indsigt i hvorledes en virksomhedsvurdering skabes og hvilke faktorer der skaber en virksomheds værdi. Vi gennemgår de mest anvendte modeller der anvendes ved vurdering af SMB virksomheder i Danmark.

Du får input til hvorledes værdien af virksomheden kan øges, hvorledes virksomheden gøres klar til salg samt hvorledes du øger chancen for at kunne sælge virksomheden til den rette pris.

På seminaret gennemgås flere aktuelle cases og der vil være rigelig tid til spørgsmål og individuel bearbejdning.

På seminaret vil en af vores advokat partnere ydermere gennemgå "alt det med småt" - en gennemgang af det juridiske forløb i en virksomhedshandel.

Seminaret henvender sig til ejere, ejerledere, topledelse samt bestyrelse og rådgivere. 

Næste seminar datoer:

 • Tirsdag den 26. september 2017 fra 09.00-12.00 (Aarhus)
 • Torsdag den 28. september 2017 fra 09.00-12.00 (Hørsholm)

Seminaret er gratis - udeblivelse uden afbud faktureres til kr. 600.

Tilmeld dig ved kontakt til Faqtum på 69 91 85 30 eller via mail til Annika på aoj@faqtumma.dk.

Kan man sælge en lille virksomhed?

Størrelsen på virksomheden er, med mindre der er tale om en ren enkeltmandsvirksomhed, ikke 100% afgørende for om virksomheden kan sælges. En mindre virksomhed kan være både sværere og nemmere at sælge end en stor.

Vi møder ofte virksomhedsejere der tror at deres virksomhed ikke kan sælges - alene grundet størrelsen på virksomheden. Naturligvis er der eksempler hvor ejerne har helt ret. Men der er også en del eksempler hvor virksomheden er fuldt salgbar.

Arbejdende købere eller strategiske købere?

I det nuværende marked er der mange "arbejdende købere" (dem kan du læse mere om her). Med fare for at kønsdiskriminere kan vi hos Faqtum tegne et ret præcist billede af denne køber:

Vi møder en pæn og veluddannet mand i midten/slutningen af 40'erne. Han er leder på højt niveau i en større dansk eller international virksomhed. Børnene er ved at være i en alder hvor der er mere fritid. Marathonløbet, Ironman konkurrencen eller deltagelsen i "La Marmotte" er vel gennemført. Hustruen har godt gang i sin egen karriere og der er lidt guld på kistebunden.

For denne type køber er drømmen om egen virksomhed stor. At få foden under eget bord er det næste store mål og der investeres gerne penge og 20 år i at udvikle den helt rigtige virksomhed.

For nogle "arbejdende købere" er det vigtigt, at investere i en virksomhed hvor køberen kan være leder. Det kræver oftest en mellemstor virksomhed. Denne køber vil oftest fokusere på handelsvirksomheder eller måske fremstillingsvirksomheder der har eget produktsortiment. Det er i denne type virksomheder køber bedst vil kunne bruge sine erfaringer som leder og sit handelstalent som købmand. 

Men der er også ofte et match mellem den arbejdende køber og en mindre virksomhed. Her kan køber få en "platform" i form af eksisterende virksomhed, en eksisterende omsætning, en mulighed for at få løn fra første dag og en virksomhed med et vækstpotentiale. I særdeleshed kan lidt ældre virksomheder ofte løftes når der tilføres nye kompetencer og ny motivation. En kreativ arbejdende køber vil også kunne se muligheder i, at købe flere små virksomheder og slå disse sammen.

De små virksomheder kan også være interessante for de "strategiske købere". Altså oftest de tilfælde hvor virksomheder køber andre virksomheder. Hvis den fremtidige omsætning er nogenlunde sikker, så vil en strategisk køber alene på synergieffekter kunne gøre en rigtig god handel. Her kan man dog som sælger opleve, at køber vil gå efter en aktiv handel hvor kun udvalgte aktiver og aktivitet købes. Det kan efterlade sælger med en skatteregning, genvundne afskrivninger, en ejendom eller et lejemål samt måske også nogle medarbejderforpligtelser.

Processen ved salg af en lille virksomhed

Man kunne fristes til at tro, at processen ved et salg af en lille virksomhed, er kortere og nemmere end ved salget af en større virksomhed. Det er vores erfaring at dette ikke er tilfældet.

De primære årsager hertil er:
1) Ved en handel med en mindre virksomhed sidder der oftest debutanter på begge sider af bordet. Samtidig hermed er køber og sælgers rådgivere (advokat og revisor) er ikke specialister. Det giver en langsommelig proces med en del rysten på hånden.
2) Ved en handel med en lille virksomhed er selv den mindste justering i transaktionssummen kritisk for både køber og sælger. 

Hvad er en lille virksomhed?

Definitionen på en lille virksomhed svinger naturligvis. Faqtum arbejder typisk med små og mellemstore virksomheder med omsætninger mellem 5 og 200 millioner og 3-200 medarbejder. Det betyder, at en lille virksomhed har en omsætning på 5-20 millioner og oftest mellem 3 og 20 medarbejdere.

Hvornår kan virksomheden IKKE sælges?

Det siger nærmest sig selv... Når ejeren fylder alt for meget og når virksomheden ikke kan fortsætte hvis den nuværende ejer stopper. Hvis virksomheden så samtidig ikke har en stabil omsætning og en positiv indtjening, så er der ikke meget at sælge.

Men, men, men... Faqtum stiller altid gerne op til et gratis og uforpligtende møde. Så skal vi nok give dig et ærligt svar på om netop din virksomhed kan sælges, til hvilken pris og i hvilken proces.

Faqtum M&A og Kapitalbørsen indgår strategisk samarbejde

To stærke spillere på hhv. markedet for kapitalfremskaffelse og ejerskifte har pr. den 1. juni 2017 valgt at indgå et strategisk samarbejde. Kapitalbørsen og Faqtum M&A vil fremover forene kræfterne og dermed bedre kunne yde den optimale rådgivning til sælgere, købere og kapitalsøgende.

Faqtum logo CMYK.jpg

De to rådgivningsvirksomheder har hver især et mangeårigt fokus på hver deres område. De to virksomheders specialistviden og markedsposition vil bidrage til en mere hensigtsmæssig rådgivning til virksomheder, der søger et helt eller delvist ejerskifte eller som søger kapital til vækst. Kapitalbørsen på kapitalfremskaffelse og finansiering og Faqtum på værdisætning og køb og salg af virksomheder.

Begge virksomheder er repræsenteret med kontorer både øst og vest for Storebælt, Kapitalbørsen i Rønde og på Frederiksberg og Faqtum i Kgs. Lyngby og i Aarhus.

Kapitalbørsens naturlige fokus er, at hjælpe med fremskaffelse af kapital og alternativ finansiering – herunder at rådgive købere om mulighederne for med-finansiering.
— Carsten Færge, Kapitalbørsen
Hvilket passer fortrinligt med Faqtums fokus hvor vi primært koncentrerer os omkring salget af virksomheden.
— Kenneth Birkholm, Faqtum M&A

Indledningsvis er der indgået en aftale om et strategisk samarbejde hvor kunder og kompetencer matches bedst muligt. På kort sigt forventer Kapitalbørsen og Faqtum, at rykke sammen på to lokationer i stedet for fire. Fokus for samarbejdet vil fortsat være SMV-virksomheder i hele landet.

Om Kapitalbørsen: Kapitalbørsen er specialister i at sikre kapital og supplerende finansiering til SMV-virksomheder med potentiale, herunder til vækst, eksport, investeringer m.v. Mere end 320 industri-, handels- og servicevirksomheder med omsætning fra 10-250 mio. kroner har fået sparring/kapital/finansiering siden 2010. I perioden er formidlet mere end kr. 320 mio.

Om Faqtum M&A: Personkredsen bag Faqtum har vurderet mere end 6000 danske virksomheder og gennemført mere end 100 transaktioner. Faqtums helt store styrke er erfaring, netværk og en helt og aldeles ærlig tilgang til de virksomheder der ønsker at købe eller sælge. Faqtums målsætning er ikke at have virksomheder til salg men at sikre at de bliver solgt.

For yderligere information:
Kenneth Birkholm CEO, Faqtum M&A kb@faqtumma.dk +45 40 95 93 93
Carsten Færge Direktør, Kapitalbørsen cf@kapitalborsen.dk +45 21 64 76 12