Kapitalfremskaffelse bør, for gode og veldrevne virksomheder, ikke være vanskeligt i disse år. Ikke desto mindre oplever mange virksomhedsejere netop dette som en stor, vanskelig og uoverskuelig udfordring. Faqtum M&A kan hjælpe i processen.

Den klassiske finansielle sektor er efter kriseårene blevet mere forsigtige med kreditgivning. Kravene til bankerne er samtidig blevet skærpet, hvilket medfører at mange virksomheder ikke kan låne til nyinvesteringer og væksttiltag.

Faqtum M&A har gennem de seneste år hjulpet en del etablerede virksomheder med tilførsel af kapital. Ved behov for kapitaltilførsel til startups henviser vi til samarbejdspartnere.

Forventningsafstemning og kaffe - før vi laver en aftale

Processen begynder, præcis som ved et salg af en virksomhed, med en ærlig, uforpligtende og gratis forventningsafstemning. Du skal vide hvad der kan lade sig gøre (og hvad der ikke kan lade sig gøre).

Nogle gange slutter festen allerede her. Måske kan der ikke tilføres kapital til din virksomhed, måske er kapitaltilførsel ikke den rigtige retning eller måske er vi ikke de rigtige til at bistå dig. Vores ærlige og kompetente svar hjælper dig under alle omstændigheder videre.

FRIGØR BUNDEN KAPITAL

Faqtums senior rådgivere tilbyder en grundig analyse af din virksomheds kapitalstruktur samt dine muligheder for dels at reducere dit behov for arbejdskapital og dels for at reducere den bundne kapital i bygninger og maskiner. Vi oplever, at mange virksomheder er i stand til at skaffe kapital af denne vej.

Disse tiltag vil også kunne medvirke til en mere positiv modtagelse i banken. Alternativt foreslår vi eksterne investorer og alternative finansieringsmuligheder til det kapitalbehov, virksomheden ikke selv kan dække indenfor de klassiske rammer.

Ved at fokusere på kombinationen af intern kapitalfrigørelse og ekstern finansiering opnås en optimal løsning for dig og din virksomhed. Det er ikke raketvidenskab og der er ingen hokus-pokus. Men det er en proces der kræver både tid, erfaring og det rigtige netværk - noget der kan være vanskeligt at finde i en travl hverdag.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende dialog om mulighederne for at skaffe kapital til din virksomhed.